Avslutade projekt

Kristallen i Lund

Fungerar som byggledare vid det nya kommunhuset i Lund, ca; 10 000 m2 vilket är designat. Med miljön, mötet o människan i centrum”. Avancerad dansk arkitektur och det absolut senaste inom installationsteknik gör att denna byggnad kommer att vara modern långt in på detta sekel.

Train Alliance

Train Alliance är ett fastighetsbolag som vänder sig till infrastruktur företag med lösningar för dels service/underhåll.

Såväl som övriga relaterade fastigheter. ABK Limhamn har fungerat i anbudsfas samt detljplane-arbete för en större infrastruktur –depå m a p service för spårbunden trafik. Hela projektet omfattar en byggnation av ca; 100 – 120 000 m2.

Byggnadsyta inkl. däri infrastruktur, bana samt exploatering. Arbetet erhölls sommaren 2013.

Slupen 3

Slupen 3, är ett 50-tal hyresrätter uppförda i synnerligen god standard och med smakfull arkitektur.

Byggnaden följer givetvis ”Miljöprogram Syd” samt övriga kriterier för en modern fastighet såsom ”Miljöklassad byggnad”. ABK Limhamn har fungerat som byggledare genom byggnationen.