Våra tjänster

BYGGLEDARE

PROJEKTLEDARE

BESIKTNINGSMAN

Bes. Man enl. SBR mark samt Bygg.

BAS P samt U

Arbetsmiljöansvarig (ritningsarbetet) resp. utförandet (byggarbetsplatsen) allt enl. EU`s nya normer.

Certifikat (PDF)

BAS P Fördjupning